MUTFAĞIMIZ

YEMEK HİZMETİNİZE NEDEN TALİBİZ ?

Rekabetin hızla arttığı, talep arz dengesinin arz tarafına sürekli değiştiği, her gün yeni pazarlama stratejilerinin geliştirildiği günümüz dünyasında, pazarda var olma savaşını kazanabilmek için firmaların, kendi ürünleri üzerine daha fazla eğilmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu ortamda yemek üretimi, firmaların kendilerine ekstra yük getirerek bir engel olarak karşılarına çıkmakta ve bunun sonucunda profesyonel yardımda bulunacak kurumlara ihtiyaç duymaktadırlar.

Yemek üretimi de bu ekstra faaliyetler içinde yer almakta olup kullanılan eleman sayısı, kalitesi, kullanılan malzeme çeşitliliği ve kalitesi açısından başlı başına bir sektör haline gelmiş, uzmanlığa gereksinimin şart olduğu bir dal olmuştur. Yemek üretiminin profesyonel bir firmaya verilmesi ile firmalar daha kaliteli hizmet alacak ve bu hizmeti sürekli kılabilmek için de yemek firmalarını rahatlıkla denetim altında tutabilecek, yeni anlayışlar getirmesi konusunda da uyarılarda bulunmak rahatlığına kavuşacaktır.

Şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar sonucunda , yemek saatlerinin, çalışanların motivasyonlarının artması bakımından çok belirleyici olduğu görülmüştür. Kendileri için ayrılan, istirahat saatinde, çalışanlara en iyi motivasyonu sağlayacak ortamı yaratmak, şirket çalışanlarıyla direkt ilişki kurup onların istek ve temennilerini göz önüne almak artık tamamen profesyonel firmaların işi olacaktır. O zaman siz de kaliteyi sizin mutfağınızda yerinde üretim yaparak sunan, tamamen profesyonel bir kadrosu bulunan, şirket çalışanlarının isteklerini bunca yıllık çalışmaları sonucu rahatlıkla öngörebilen, ayrıca firmanız çalışanlarının direkt ulaşabileceği e-posta adresleriyle önerilerinizi dikkate alan, kalite güvenceli (ISO 9001-2000, HACCP ve TSE) bir firmayla çalışma rahatlığına neden kavuşmayasınız!

Gıda sektöründe uzun yılların verdiği birikim ve deneyimini çağın gerekleri ile birleştirerek toplu beslenme ve ikram servislerine aktaran UĞRAŞ YEMEK, dürüst ticaret anlayışı ve prensipleri ile sektördeki hakettiği yeri almıştır.